Děkujeme firmě VSF Novotný s.r.o. za účelový finanční dar ve výši 30.000 Kč určený na pořízení notebooků pro děti, u kterých v současné době probíhá distanční výuka.

Ještě jednou děkujeme za rychlou pomoc a vstřícný přístup.