Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace

Doručovací adresa: Masarykova 607, 742 58 Příbor

Telefon/fax: +420 556 725 103

Mobil: +420 739 617 211

E-mail: petr.augustinsky@detskydomovpribor.cz

E-mail pro evidenci úředních e-mailů: ddpri@po-msk.cz

Datová schránka: 5h5gync

IČ: 47998296

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 2532801 / 0100

Organizace Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Důležité upozornění!

S účinností od 22.4.2021 jsou umožněny návštěvy v areálu dětského domova.

S účinností od 22.4.2021 jsou umožněny pobyty dětí u zákonných zástupců či osob blízkých po domluvě s ředitelem dětského domova a příslušných pracovníků OSPOD.

Dětský domov Příbor
12 Úno 2021
NOTEBOOKY PRO DĚTI
     Děkujeme NADACI NAŠE DÍTĚ, jejímž prostřednictvím jsme získali 24 notebooků pro děti v celkové ceně 126.000 Kč, které...