Dětem z dětského domova v Příboře byl poskytnut grantový příspěvek z projektu Comenius, který bude využit na individuální terapie.

Za poskytnutý příspěvek Nadaci Terezy Maxové dětem děkujeme.

www.terezamaxovadetem.cz

 

Dovolujeme si touto cestou poděkovat vedení města Příbora, které opětovně zajistilo dětem z dětského domova v Příboře bezplatný vstup na atrakce, které jsou součástí Příborské pouti konané 11.9.2022.

Za pravidelnou a nezištnou podporu děkujeme.

Naše organizace je zapojena do projektu:

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

INK4 Podpora pracovníků škol a školských zařízení v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání

 

PODPORA PRACOVNÍKŮ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY A PRO PREVENTIVNĚ VÝCHOVNOU PÉČI

 

Cílem aktivity je prostřednictvím vzdělávání a metodického vedení pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče podpořit nabízené služby a péči o děti v těchto zařízeních, které jsou prospěšné pro vývoj dítěte, rozvoj jeho potenciálu, zajištění jeho bezpečí, zvyšování šancí na jeho začlenění do společnosti a zvyšování šancí na jeho setrvání v rodině nebo jeho brzký návrat do rodiny.

Aktivity jsou realizovány ve třech oblastech:

  • Vzdělávání
  • Metodická setkání
  • Supervize

Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „projekt“). Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.

 

Realizován ve spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací www.kvic.cz

 

 

     Innogy

Děkujeme NADACI NAŠE DÍTĚ, jejímž prostřednictvím jsme získali 24 notebooků pro děti v celkové ceně 126.000 Kč, které poskytla firma INNOGY. Notebooky jsou primárně určeny pro zajištění distanční online výuky. Ještě jednou děkujeme.

Děkujeme firmě VSF Novotný s.r.o. za účelový finanční dar ve výši 30.000 Kč určený na pořízení notebooků pro děti, u kterých v současné době probíhá distanční výuka.

Ještě jednou děkujeme za rychlou pomoc a vstřícný přístup.

Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení Města Příbora, které zajistilo bezplatný vstup pro děti z dětského domova na pouťové atrakce dne 6.9.2020.

Ještě jednou děkujeme.

PODĚKOVÁNÍ PANU KORČÁKOVI A FIRMĚ RICCO

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Rudolfu Korčákovi, majiteli firmy RICCO, provozující letní koupaliště a autokemp RICCO v Příboře, že umožnil opětovně všem dětem dětského domova v Příboře a jejich doprovodům využívat bezplatně po celou sezónu 2020 letní koupaliště v Příboře. Za vstřícný, velkorysý a trpělivý přístup děkujeme.

Děkujeme Nadaci Terezy Maxové dětem za poskytnutí příspěvku na pořízení tří notebooků, tří tiskáren a příslušenství z projektu „Mimořádná pomoc v době vyhlášení nouzového stavu z důvodu výskytu COVID-19“ v celkové výši 30.000 Kč. Toto vybavení bude prioritně využíváno dětmi v rámci distanční výuky.

Za poskytnutou pomoc děkujeme.

Děkujeme touto cestou všem, kteří nezištně a pohotově zajistili dětem a zaměstnancům dětského domova v Příboře roušky a další ochranné pomůcky. Jmenovitě pak paní spisovatelce Zuzaně Pospíšilové z Bílovce za bleskurychlou pomoc, panu Bémovi a jeho motorkářům z Kopřivnice, paní Anně Stoškové z Vřesiny, paní Janě Hanzelkové z Příbora, paní Marii Šimpachové a slečnám Táni a Elišce Trojáčkovým z Bílovce, paní Beátě Sikorové, paní Alexandře Čubové a paní Monice Gajdošové z Ostravy, paní Pavlíně Malohlavové z Hoštic, paní Marii Barankové z Háje ve Slezsku, paní Patricii Hübnerové z Ostravy a dalším, kteří na nás nezapomněli.

Ještě jednou děkujeme.

Děkujeme společnosti Alza.cz a.s. za poskytnutí plyšových hraček dětem z dětského domova.