Naše organizace je zapojena do projektu:

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

INK4 Podpora pracovníků škol a školských zařízení v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání

 

PODPORA PRACOVNÍKŮ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY A PRO PREVENTIVNĚ VÝCHOVNOU PÉČI

 

Cílem aktivity je prostřednictvím vzdělávání a metodického vedení pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče podpořit nabízené služby a péči o děti v těchto zařízeních, které jsou prospěšné pro vývoj dítěte, rozvoj jeho potenciálu, zajištění jeho bezpečí, zvyšování šancí na jeho začlenění do společnosti a zvyšování šancí na jeho setrvání v rodině nebo jeho brzký návrat do rodiny.

Aktivity jsou realizovány ve třech oblastech:

  • Vzdělávání
  • Metodická setkání
  • Supervize

Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „projekt“). Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.

 

Realizován ve spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací www.kvic.cz