Události

Naše organizace je zapojena do projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613 INK4 Podpora pracovníků škol a školských zařízení v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání   PODPORA PRACOVNÍKŮ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY A PRO PREVENTIVNĚ VÝCHOVNOU PÉČI   Cílem aktivity je prostřednictvím vzdělávání a metodického vedení…

Letní prázdniny, které děti prožily na letních táborech, výletech, koupalištích či ozdravném pobytu v Jeseníkách, byly zakončeny až poslední zářijový den návratem z pobytu v chorvatském Gradacu. Díky majetkové, správní a delimitační unii odborových svazů si děti opět mohly užít prodlouženého léta na pobřeží Jadranu. Děkujeme všem, kteří přispěli nebo se podíleli na realizaci letní…

I v letošním roce máme připraven pestrý program pro děti v průběhu letních prázdnin. Děti si vybíraly z následujících vícedenních akcí: Koňský tábor Bludovice  1.-6.7.2018 Irská Balada Prostřední Bečva  8.-14.7.2018 Duhová lesní škola Náchod  15.24.7.2018 Společná rekreace Malá Morávka  23.-29.7.2018 Letní tábor Misie Pocheň  5.-11.8.2018 Letní tábor Budišovice 18.8.-1.9.2018 Rovněž budou pro děti připraveny jednodenní…

Jako již každoročně jsme byli pozváni na M&M FEST 2017, tentokrát v duchu country, tramp a folk. Hvězdou večera byla kapela Kryštof, jejíž poslední píseň odstartovala spektakulární ohňostroj. Za pozvání děkujeme.

V rámci projektu KVIC „Vím, co chci – Vím, jak na to“ děti absolvují v termínu 3.-5.10.2014 v Davidově mlýně ve Starých Těchanovicích 1. modul zážitkového programu zaměřeného na finanční gramotnost. 2. modul bude následovat v termínu 22.-23.11.2014.

Společnost Tango Havlíčkův Brod v.o.s. pořádá každoročně celorepublikovou sbírku hraček ve prospěch dětí s různými handicapy. Sbírka určena dětem v dětských domovech, ústavech sociální péče a stacionářích, dětem znevýhodněným fyzicky, mentálně, ale i sociálně. Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. realizuje svůj autorský projekt Daruj hračku od roku 1997. V letech 1997 a 1998 jsme jej realizovali…