Události

Staňte se Ježíškem dětem z dětských domovů 2023 probíhá ve spolupráci s VESPOJENÍ z.s.

Dětem z dětského domova v Příboře byl poskytnut grantový příspěvek z projektu Comenius, který bude využit na individuální terapie. Za poskytnutý příspěvek Nadaci Terezy Maxové dětem děkujeme. www.terezamaxovadetem.cz  

Naše organizace je zapojena do projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613 INK4 Podpora pracovníků škol a školských zařízení v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání   PODPORA PRACOVNÍKŮ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY A PRO PREVENTIVNĚ VÝCHOVNOU PÉČI   Cílem aktivity je prostřednictvím vzdělávání a metodického vedení…